ב- OPC מעבר לייצור אנרגיה מופחתת פליטות פחמן הוא העסק שלנו.

ESG (Environment Society Governance) היא גישה ניהולית שלוקחת בחשבון עמדות של מחזיקי עניין מגוונים בקבלת החלטות, ביניהם עובדים, תושבים מקומיים, משקיעים והסביבה הטבעית, ודוחפת חברות ללכת מעבר למה שנדרש מהן בחוק. היעדים העסקיים וחזון ה-ESG של OPC הולכים יד ביד ומהווים כוכב הצפון שלנו.
הגישה המשולבת והמקיפה הזאת שלנו מאפשרת לנו לתת מענה לצרכים הייחודיים של כל אתר פעילות, כמו גם לאלה של מחזיקי עניין שונים.

מאמצי ה-ESG שלנו מתמקדים במעבר ההיסטורי לייצור אנרגיה ממקורות שלהם פליטת גזי חממה מופחתת, ואנו גאים בתרומתנו לשינוי העולמי הזה.
OPC תמשיך להיות חברה מובילה במהפכה הזו לקראת כלכלה דלת פחמן, ותמשיך לספק אנרגיה ללקוחותיה באופן אמין, יעיל ואחראי כלפי הסביבה.

אנו ממשיכים במקביל לפתח תוכניות לתמיכה בעובדים שלנו, ולהבטיח סביבת מקום עבודה שתומכת במגוון של רעיונות, אנשים ולמידה מתמשכת.
אנו רואים חשיבות רבה במעורבות בקהילות שבקרבן אנו פועלים, ותומכים במגוון רחב של יוזמות שנותנות מענה לאתגרים החברתיים והסביבתיים בהן.

At OPC, the energy transition is our business

ESG is a management approach that takes into account various stakeholder views and pushes companies to go beyond what's required by law. OPC’s business goals and ESG vision are unified, and serve as our North Star. Our integrated approach and comprehensive policies allow us to meet the unique needs of each location, as well as different stakeholder

Our ESG efforts are focused on the energy transition, and we are proud of our contribution to driving this global shift. OPC will continue to be a leader in the energy transition revolution towards a low carbon economy, and we will continue to supply energy security to our customers and communities in a reliable, efficient, and environmentally responsible manner

We continue to develop and invest in programs to support our employees, and ensure a workplace environment that supports a diversity of ideas, people, and continuous learning. We hold great importance in engaging with our local communities, and support a wide variety of initiatives that address the social and environmental challenges in the regions where we operate

We are dedicated to continuing these efforts and making a difference through our operations