אודות הפעילות בארה״ב

OPC פועלת בארה"ב באמצעות חברת הבת CPV, אשר נרכשה בתחילת 2021. CPV פועלת להגדלת קיימות האנרגיה של ארצות הברית על ידי אספקת חשמל בטוח, אמין, חסכוני ואחראי לסביבה.

CPV מתמקדת באופטימיזציה של המשאבים הקיימים תוך שיתוף פעולה עם חברות הטכנולוגיה והמוסדות הפיננסיים המובילים בעולם כדי לספק מתקנים חדשים ומתקדמים לייצור חשמל היכן שהם נחוצים ביותר. רקורד ההצלחה המתמשך של CPV כולל פיתוח והקמה של למעלה מ-15GW של תחנות כח, מתוכן כ-5GW בטכנולוגיית רוח.

אנרגיות מתחדשות

גז טבעי